شکر خدا روحانی و قوچان، شرمنده نشدند

🌓 آقای #روحانی اخیراً گفته اند که به همه #قول_هایی که داده عمل کرده و در پیشگاه خدا و مردم #شرمنده نشدیم .

بی اختیار یاد داستان نوکر رند و مالک بی نوایش افتادم و البته که در در مثل مناقشه نیست ….

👀 آورده اند که مالکی زمین زراعت خود به قراردادی در اختیار یکی از کارگران به ظاهر ساده خود به نام ” #قوچان” داد، تا زمین از مالک باشد و کارِ کشت و زرع از نوکر و قوچان #قول داد که سر آخر روسفید خواهد شد و محصول را بالمناصفه با #ارباب تقسیم خواهد کرد.

🔴 زمان برداشت محصول، قوچان که باید نصف محصول را تحویل ارباب می داد، بدون آوردن کیسه ای گندم، با #دبه_ای ماست خدمت ارباب خود رسید .
ارباب که قوچان را با دست خالی دید پرسید پس گندم ها چه شدند؟
قوچان سر به زیر و با صدایی نحیف پاسخ داد :

👈 عاغا !! بوغدالارین ثلثینی سیچان یئدی!!
ثلثینی دا اوچان یئدی!!
بیرآزینی قاچان یئدی!!
و قالانینی، نوکرین #قوچان یئدی!!

⬅️ برگردان فارسی:

👈👈ارباب!! قسمتی از گندم ها را موشها بردند!!
قسمتی را پرنده ها خوردند!!
بخشی را خزندگان
و باقی اندکش را هم نوکرتان #قوچان !!!

ارباب با تحیّر پرسید این دبه در دستت چیست؟
قوچان سر بلند کرد و گفت بفرمایید، دبّه ای ماست از شیر میش آورده ام که پیش ارباب دست خالی و #شرمنده نباشم !!

👀 ارباب خشمگین دبه ماست ستاند و محکم بر سر نوکر خود قوچان کوبید .
نوکر که صورتش کاملا ماست مالی و سفید شده بود دستهای خود بالا برد و بدون آنکه به روی خود بیاورد با صدای بلند گفت:

خدایا شکرت!! که به #قول خود #عمل کردم و جلوی ارباب روسفید گشتم و #شرمنده ارباب نشدم!!

🔴 به کانال یک نفر از هشتاد میلیون بپیوندید @yekaz80

🔴🔴 ارتباط با ما @yekaz_80

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

نظر دهید

*

code

کد امنیتی *