نیمای مهندس کامپیوتر و داستان دعوت

ادامه مطلب

امتحانی که در آن رد شدم

ادامه مطلب

سُرسُره بازی آی کیو بلوغ

ادامه مطلب

علم بهتر است یا ازدواج؟ (قسمت سوم چت دختر دانشجو با بلوغ)

ادامه مطلب

هدف از آفرینش جهان هستی و به خصوص انسان چیست؟

ادامه مطلب

آرامش را کجا جستجو کنیم؟ (خاطره ای از پشت کنکور )

ادامه مطلب

“مهارت بیان” بلوغی

ادامه مطلب

رد شدن از امتحان عاشقی

ادامه مطلب

چرا خدا ما رو به هر بلا و امتحانی که دوست داره گرفتار میکنه؟(داستان مربای پوست پرتقال)

ادامه مطلب

آی کی یو از فاصله ها می نویسد

ادامه مطلب

چرا صد دله و میق میقی عاشق می شیم ؟؟!!

ادامه مطلب

ریشه عاشق شدن و زیبا دوستی

ادامه مطلب