برچسب: ستارخان

۸

تحلیل مبنایی وصیّت نامه ستّارخان سردار ملّی (به مناسبت 14 مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت)

 در نگاهی به وصیّت نامه این دلاور مرد آذربایجان و ایران زمین ، نکات قابل توجهّی حاصل می آید؛و اغراق نکرده ایم اگر این وصیّت نامه را چکیدۀ بسیار فشرده از نظام سیاسی شیعه...